Praktijk voor osteopathie Veurne
Luc De Prycker, DO
Osteopaat

Lid van De Belgische Vereniging voor Osteopathie (BVO-SBO)
Lid van Professionele Osteopaten

Osteopathie

"Life is motion", "Leven is bewegen"

 

Osteopathie is een geneeswijze die in het midden van de negentiende eeuw door de Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still werd  ontwikkeld.  Zijn uitgangspunt, de structuur beheerst de functie, betekende een totaal nieuwe manier van ziekte- en pijnbehandeling.  Hij ontwierp een concept waarin het musculo-skeletaal systeem als steunweefsel in samengang met orgaansystemen, centraal staat.

 

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij gezocht wordt naar de oorzaak van een lichamelijke klacht.  Functionele stoornissen (ontstaan door bewegingsverlies van om het even welk weefsel) worden vastgesteld en daarna behandeld.

 

Al wat beweegt leeft, en al wat leeft beweegt.  De evaluatie van de beweging in het lichaam in alle mogelijke aspecten, en op alle mogelijke niveaus vormen de leidraad van de osteopatische behandeling.  De osteopaat is een practicus, die de levenskrachten van het individu weet aan te spreken voor het herstel van zijn functionele harmonie. 

 

Osteopathie is een volwaardige medische discipline die behoort tot de tak van de complementaire geneeswijze.  Het wordt door de ziekenfondsen erkend en gedeeltelijk vergoed.

 

Er  wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogstaande osteopathie.  Daarbij wordt er eveneens veel belang gehecht aan een multi-disciplinaire samenwerking.  Samen met een groeiend extern netwerk van specialisten (medici, paramedici, psychologen, diëtisten, podologen, …), wordt er een optimale patiëntenzorg aangeboden.

 

Ontwerp: PC Huisdokter